پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات راه اندازی و به روزرسانی سامانه استعلام بیمه خودرو کشور
آدرس وبگاه http://dpli.ir/8tVMGu
نام دستگاه اجرایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نام دستگاه مادر وزارت امور اقتصادی و دارایی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین شرکتهای بیمه سایر کاربران (اعم از: دستگاههای اجرایی, محققان و مردم و شرکتهای بیمه بازرگانی)
مدارک لازم در شرکتهای بیمه توسط نام کاربری و رمز عبوردر پرتال بیمه مرکزی ج.ا.ا بدون نام کاربری (استفاده عموم مردم) در حال پیاده سازی این سرویس به نیروی انتظامی ج.ا.ا می باشیم.
قوانین و مقررات بالادستی ماده 24 و 25 و 26 قانون بیمه شخص ثالث اجباری
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی - اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

راه اندازی و به روزرسانی سامانه استعلام بیمه نامه شخص ثالث و بدنه وسائل نقلیه موتوری زمینی

1- جمع آوری اطلاعات ،پردازش اطلاعات در بانک اطلاعاتی-ارائه گزارشات 2- کنترل و جمع بندی اطلاعات واصله شرکتهای بیمه 3- ارائه سرویس به شرکتهای بیمه (استعلام بیمه نامه و خسارت و زیاندیده) در قالب سایت و سرویس