پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات اعطای پروانه فعالیت موسسات بیمه در جمهوری اسلامی ایران
آدرس وبگاه http://dpli.ir/8tVMGu
نام دستگاه اجرایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نام دستگاه مادر وزارت امور اقتصادی و دارایی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین کلیه متقاضیان تأسیس موسسات بیمه
مدارک لازم 1. تکمیل و ارسال فرم تقاضای تأسیس مؤسسه بیمه غیردولتی2. تکمیل و ارسال پرسشنامه ویژه اشخاص حقیقی عضو هیئت مؤسس به همراه تصویر کلیه صفحات شناسنامه ¬¬¬و اصل گواهی عدم سوء پیشینه.3. تکمیل و ارسال پرسشنامه ویژه اشخاص حقوقی عضو هیئت مؤسس به همراه تصویرشرکت¬نا
قوانین و مقررات بالادستی 1. قانون تجارت و لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب مجلس شورای ملی2. قانون بیمه مصوب مجلس شورای ملی3. قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب مجلس شورای ملی4. مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری –صنعتی ج.ا.ا مصوب هیئت وزیران5. آیین نا
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی - تلفن گویا یا مرکز تماس - ارسال پستیغیر الکترونیکی-نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

این فرآیند برای بررسی تقاضای تاسیس شرکت های بیمه به منظور صدور مجوز فعالیت می پردازد. در این فرآیند پس از دریافت تقاضای اولیه تاسیس شرکت های بیمه اقدامات زیر انجام می شود:1. بررسی مدارک دریافتی هیئت موسس و اعلام معرفی نماینده تام الاختیار2. مکاتبه و اعلام نواقص موجود به شرکت متقاضی3. تهیه گزارشات هیئت موسس به هیات عامل جهت برگزاری جلسه حضوری با هیات موسس مزبور4. بررسی برنامه کسب و کار و مکاتبه با واحد های ذیربط جهت استعلام و جمع آوری نظرات درخصوص برنامه کسب و کار مزبور5. مکاتبه با شرکت متقاضی و ارسال نظرات واحد ها6. برگزاری جلسه کمیته منتخب مدیران با نمایندگان شرکت پس از اخذ برنامه جامع کسب و کار اصلاح شده بر اساس نظرات واحدهای ذیربط7. انجام هماهنگی های مربوط به برگزاری جلسه هیئت عامل به منظور برگزاری جلسه دفاع از برنامه کسب و کار8. حسب مورد استعلام از دفاتر ذی ربط از جمله دفتر مبارزه با پول شویی جهت احراز هویت و دفتر حقوقی حسب مورد و اخذ تعهد نامه‌های از پیش تعیین شده پس از اخذ و تکمیل مدارک مربوطه9. ارسال خلاصه گزارش برای شورای عالی بیمه 10. صدور موافقت اصولی پس از اخذ موافقت مجمع عمومی بیمه مرکزی11. استعلام از دفتر مبارزه با پول شویی جهت بررسی منشا پول 12. بررسی پیش نویس اعلامیه پذیره نویسی و انطباق با قوانین مربوطه13. ارسال گزارش حاصل از پذیره نویسی به دفتر حقوقی و ارائه گزارش به معاونت طرح و توسعه14. صدور مجوز انتشاراعلامیه پذیره نویسی15. حضور در جلسات هیئت موسس و تهیه گزارش برای معاونت16. بررسی صورتجلسه هیئت موسس و تایید اعضا هیئت مدیره17. بررسی اولین صورتجلسه هیئت مدیره18. برگزاری جلسه مصاحبه با مدیر عامل توسط هیات عامل19. صدور مجوز تایید صلاحیت مدیرعامل20. صدور مجوز ثبت شرکت21. انجام اقدامات مربوط به بررسی مدارک مدیران و محاسبان فنی پیشنهادی 22. برگزاری جلسه مصاحبه با مدیران و محاسبان فنی 23. صدور مجوز تایید صلاحیت مدیران و محاسبان فنی24. گزارش بازدید از شرکت و صدور پروانه فعالیت

اعطای پروانه فعالیت موسسات بیمه 1. بررسی مدارک دریافتی هیئت موسس و اعلام معرفی نماینده تام الاختیار 2. مکاتبه و اعلام نواقص موجود به شرکت متقاضی 3. تهیه گزارشات هیئت موسس به هیات عامل جهت برگزاری جلسه حضوری با هیات موسس مزبور 4. بررسی برنامه کسب و کار و مکاتبه با واحد های ذیربط جهت استعلام و جمع آوری نظرات درخصوص برنامه کسب و کار مزبور 5. مکاتبه با شرکت متقاضی و ارسال نظرات واحد ها 6. برگزاری جلسه کمیته منتخب مدیران با نمایندگان شرکت پس از اخذ برنامه جامع کسب و کار اصلاح شده بر اساس نظرات واحدهای ذیربط 7. انجام هماهنگی های مربوط به برگزاری جلسه هیئت عامل به منظور برگزاری جلسه دفاع از برنامه کسب و کار 8. حسب مورد استعلام از دفاتر ذی ربط از جمله دفتر مبارزه با پول شویی جهت احراز هویت و دفتر حقوقی حسب مورد و اخذ تعهد نامه‌های از پیش تعیین شده پس از اخذ و تکمیل مدارک مربوطه 9. ارسال خلاصه گزارش برای شورای عالی بیمه 10. صدور موافقت اصولی پس از اخذ موافقت مجمع عمومی بیمه مرکزی 11. استعلام از دفتر مبارزه با پول شویی جهت بررسی منشا پول 12. بررسی پیش نویس اعلامیه پذیره نویسی و انطباق با قوانین مربوطه 13. ارسال گزارش حاصل از پذیره نویسی به دفتر حقوقی و ارائه گزارش به معاونت طرح و توسعه 14. صدور مجوز انتشاراعلامیه پذیره نویسی 15. حضور در جلسات هیئت موسس و تهیه گزارش برای معاونت 16. بررسی صورتجلسه هیئت موسس و تایید اعضا هیئت مدیره 17. بررسی اولین صورتجلسه هیئت مدیره 18. برگزاری جلسه مصاحبه با مدیر عامل توسط هیات عامل 19. صدور مجوز تایید صلاحیت مدیرعامل 20. صدور مجوز ثبت شرکت 21. انجام اقدامات مربوط به بررسی مدارک مدیران و محاسبان فنی پیشنهادی 22. برگزاری جلسه مصاحبه با مدیران و محاسبان فنی 23. صدور مجوز تایید صلاحیت مدیران و محاسبان فنی 24. گزارش بازدید از شرکت و صدور پروانه فعالیت