پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات ساماندهی جوامع محلی و تشکل های مردمی برای اجرای برنامه های منابع طبیعی و آبخیزداری و اقدامات ترویجی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین عموم مردم دانش آموزان دهیاران و اعضای شورای اسلامی
مدارک لازم آموزش : مشخصات فردی شرکت کنندگان ،تعداد افراد، سطح سواد و...
قوانین و مقررات بالادستی شرح وظایف سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی غیرالکترونیکی

به منظور توسعه و ترویج فرهنگ منابع طبیعی و آبخیزداری از اقدامات ترویجی مختلفی استفاده می گردد.

1- ساماندهی جوامع محلی و تشکل های مردمی
2-تهیه و تدوین محتوای آموزشی حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری کتب درسی دانش آموزان
3-آموزش همیاران طبیعت ( حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری) دانش آموزی
4- توسعه و ترویج فرهنگ منابع طبیعی (فیلم، نشریات، بروشور، پوستر، جشنواره، نمایشگاه و ..)
5- آموزش توسعه و حفظ منابع طبیعی و آبخیزداری به دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی
6- انتخاب نمونه های هفته منابع طبیعی