پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات رسیدگی به اعتراضات اراضی ملی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین اشخاصی که دارای زمین های ملی شده هستند
مدارک لازم شناسنامه، کارت ملی، آخرین اساسنامه سند شرکت، مدارک مالکیت (سند) استشهادیه محلی و...)، نقشه utm اراضی مورد اعتراض، تشکیل پرونده در دبیرخانه
قوانین و مقررات بالادستی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 1367 ماده 45 قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیری مصوب 1393
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

پس از ملی شدن اراضی چنانچه اشخاص نسبت بهآگهی اعلام شده داشته باشند نسبت به ثبت اعتراض در دبیرخانه موضوع قانون در منابع طبیعی شهرستان اعتراضی اقدام نموده و مدارک ابزاری بررسی شده باتوجه به نظر اعضای کمیسیون برای صدور رای در اختیار قاضی عضو قرار می گیرد ورآی یا علیه شخص داده می شود.

رسیدگی به اعتراضات ملی