پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات اجرای طرح های بیابان زدایی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین مشاورین و پیمانکاران تعاونی ها و تشکل های مردمی ناظرین نظام مهندسی کشاورزی، دستگاههای دولتی، مجریان و بهره برداران مراکز پژوهشی و تحقیقاتی
مدارک لازم افراد حقوقی : ثبت شرکت ،مدارک موسسین شرکت ، اساسنامه شرکت،آخرین تغییرات روزنامه رسمی افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم رتبه و صلاحیت از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، درخواست
قوانین و مقررات بالادستی ردیف اعتباری طرح جامع بیابان زدایی40157001 طرح بیابان زدایی سیستان 40157003
هزینه خدمت بهره مالکانه
شماره حساب (های) بانکی استانی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

خدماتی است که به منظور بیابان زدایی و تثبیت شن های روان، کنترل کانون های بحرانی گرد و غبار و فرسایش بادی و بهبود معیشت جوامع محلی صورت می گیرد.

1- پروژه های مدیریت مناطق بیابانی
2-پروژه های مدیریت کانون های بحرانی فرسایش بادی و گرد و غبار
3-پروژه های مدیریت جنگل های دست کاشت مناطق بیابانی
4- پروژه های مشارکتی با نهادهای بین المللی (ترسیب کربن و ...)
5- پروژه های مشارکتی با جوامع محلی
اقدام ملی مقابله با بیابان زدایی و کاهش اثرات خشکسالی