پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات شبکه کسب اطلاعات مردمی حفاطت از جنگل و مرتع و رسیدگی به آن
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین مشاوران و پیمانکاران،تعاونی ها و اصناف منابع طبیعی و مجریان و بهره برداران و همیاران طبیعت
مدارک لازم شرح دال وظایف سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور – بند ص ماده 224 و بند الف ماده 145 قانون پنجم توسعه و تبصره 4 ماده 17 قانون
قوانین و مقررات بالادستی بر اساس شرح وظایف سازمان ج.م.آ و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع.
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی غیر الکترونیکی

رسیدگی به گزارشات مردمی و درخواستهای مردم در چارچوب ماموریت های یگان مشتمل بر پیش آگاهی و کشف حریق، تخریب و تصرف اراضی ملی، جلوگیری از ورود دام غیرمجاز، ممانعت از قاچاق چوب، ممانعت از قاچاق گیاهان دارویی، اطفاء حریق، کشف و شناسایی کوره های غیرمجاز ذغال، خلع ید اراضی متصرفه، گشت و مراقبت از عرصه های جنگل، مرتع، بیابان و جنگلهای ساحلی حرّا، گشت و تجسس هوایی حریق(پهباد و هلیکوپتر)، پردازش و تحلیل داده های اقلیمی دریافت شده از سازمان هواشناسی.