پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات شناسایی،تشخیص و تصویب حریم روستا
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین شورای اسلامی،دهیاری ها،بخشداری ها و فرمانداری
مدارک لازم تاییدیه بخشهای فنی مبنی بر مجری طرح، معرفی نامه و ارائه لیست افراد و از اداره منابع طبیعی استان
قوانین و مقررات بالادستی شرح وظایف سازمان ج.م.آ – دستورالعمل اجرایی نحوه برگزاری دوره ها و کارگاهها دفتر آموزش، ترویج و مشارکت مردمی سازمان ج.م.آ – دستورالعمل تکمیل فرم شناسنامهو نیازسنجی آموزشی دفتر آموزش سازمان ج.م.آ
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی غیر الکترونیکی

مطابق تبصره 3 قانون ابطال اسناد اراضی موات زمینی که در محدوده روستا قرار می گیرد برای کارهای عام المنفعه قرار می گیرد و مطابق آئین نامه مذکور مجوز حریم روستا توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری به شرط اجرای رعایت موات بودن به تعیین حریم اقدام می گردد تا برای روستا به کارهای عام المنفعه برای روستا پرداخته شود.