پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات استعداد یابی و تخصیص اراضی قابل واگذاری
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین سازمان امور اراضی و سایر دستگاه های دولتی و نیروهای مسلح سازمان
مدارک لازم درخواست سازمان امور اراضی یا سایر دستگاههای دولتی و نیروهای مسلح ج.ا.ا با امضای بالاترین مقام مجاز – نقشه عرصه مورد استعلام
قوانین و مقررات بالادستی دستورالعمل ضوابط استعدادیابی و تخصیص اراضی ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

به منظور استعداد یابی و تخصیص اراضی قابل واگذاری