پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات معرفی طرحهای منابع طبیعی به بانک کشاورزی برای دریافت تسهیلات
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین مجریان طرحهای منابع طبیعی
مدارک لازم افراد حقیقی: شناسنامه و کارت ملی افراد حقوقی: ثبت شرکت، مدارک موسسین شرکت، وکالتنامه قانونی یا مدارک نمایندگی حقوقی درخواست کتابچه طرح مصوب منابع طبیعی – ارائه قرارداد اجرای طرح مصوب اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
قوانین و مقررات بالادستی ارائه نامه استعلام از دستگاه دولتی مبنی بر دریافت گواهی مستثنیات – ارائه نقشه رقومی شده (UTM ) معتبر از نقشه برداران مجاز، مدارک مالکیت
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

بمنظور حمایت از مجریان طرحهای منابع طبیعی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کور اقدام به معرفی متقاضیان برای دریافت تسهیلات بانکی می نماید.

7- نظارت مستمر بر ایفای تعهد خریدار مطابق مفاد قرارداد و بطور همزمان وصول اقساط خریدار.