پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور گواهی مستثنیات
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی که توسط یکی از دستگاه های دولتی یا دفاتر اسناد رسمی برای استعلام مراجعه کنند.
مدارک لازم افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملی
قوانین و مقررات بالادستی ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون ملی شدن و ماده 39
هزینه خدمت تعرفه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
شماره حساب (های) بانکی بصورت استانی
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی غیر الکترونیکی

منظور صدور و ارائه گواهی ای است که به اشخاص حقیقی و حقوقی که زمین های زراعی و باغات، خانه های روستائی و تاسیسات آن ها به محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع تا قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب 1341 و اصلاحات بعدی آن، احداث شده باشد.