پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات ثبت تغییر نشانی
آدرس وبگاه http://91.99.100.146/neshani/
نام دستگاه اجرایی سازمان ثبت احوال کشور
نام دستگاه مادر وزارت کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین کلیه اتباع ایرانی
مدارک لازم کارت شناسایی ملی
قوانین و مقررات بالادستی طبق تبصره ماده 3 قانون" الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی "مصوب مجلس شورای اسلامی به شماره 993.ق مورخ 5/3/76 ، چنانچه نشانی محل سکونت هریک از ایرانیان تغییر یابد، باید آن رادر اسرع وقت به اداره ثبت احوال اطلاع دهند.
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی

گرفتن اطلاعات پستی قدیم و جدید متقاضی و ثبت شرح نشانی جدید در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور

1- مراجعه به سامانه اعلام تغییر نشانی
2-ثبت اطلاعات توسط متقاضی
3-ثبت در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور
4-تغییر نشانی متقاضی