پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور شناسنامه( تعویض و المثنی)
آدرس وبگاه http://www.sabteahval.ir/Default.aspx?tabid=79
نام دستگاه اجرایی سازمان ثبت احوال کشور
نام دستگاه مادر وزارت کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین کلیه درخواست کنندگان دارای سمت قانونی
مدارک لازم مدارک تعویض شناسنامه1.اصل شناسنامه.2. سه قطعه عکس 4×3 تمام رخ جدید ( برای اشخاص 15 سال به بالا ) 3. پرداخت هزینه متعلقه طبق تعرفه جاری. 4. چنانچه شناسنامه ای که جهت تعویض ارائه می شود فاقد عکس باشد ارائه اصل و تصویر مدارک معتبر عکسدار هریک از مدارک بر حسب مورد از قبیل ( گذرنامه ، کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت ، گواهینامه رانندگی ، کارنامه عکسدار دوره های تحصیلی راهنمایی به بالا ، معرفی نامه عکسدار محصلین از سوی مدرسه ای که مشغول تحصیل می‌باشند یا کارت شناسایی عکسدار کارکنان دوایر دولتی) الزامی است . - چنانچه صاحب شناسنامه فاقد هر یک از مدارک مذکور در بند4 باشد از طریق معرفی وی به نیروی انتظامی، درخواست تأیید عکس خواهد شد . - کارمندان دولت و یا کسبه(با جواز کسب) می توانند نسبت به تآیید هویت خود یا دیگری در ظهر عکسهای دارنده شناسنامه اقدام نمایند.مدارک شناسنامه المثنی1-دریافت فرم اظهارنامه از پورتال و یا دفاتر پیشخوان.2- تکمیل فرم اظهارنامه .3- دو قطعه عکس 4×3 تمام رخ جدید با درج مشخصات سجلی (نام ، نام خانوادگی)، شماره شناسنامه ، تاریخ تولد ، محل صدور) در ظهر آن برای اشخاص 15 سال به بالا 4- اصل و تصویر مدارک عکسدار هریک از مدارک بر حسب مورد از قبیل ( گذرنامه ، کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت ، گواهینامه رانندگی ، کارنامه عکسدار دوره های تحصیلی راهنمایی به بالا ، معرفی نامه عکسدار محصلین از سوی مدرسه ای که مشغول تحصیل می باشند یا کارت شناسایی عکسدار کارکنان دوائر دولتی) الزامی است . - چنانچه صاحب شناسنامه فاقد هر یک از مدارک مذکور در بند 4 باشد از طریق معرفی وی به نیروهای انتظامی ، درخواست تأیید عکس خواهد شد . 5- اصل وتصویرسند ازدواج و طلاق وشناسنامه فرزندان درصورت تآهل
قوانین و مقررات بالادستی طبق مصوبه شورای عالی ثبت احوال به شماره 68306/12/2 مورخ 15/8/92
هزینه خدمت تعویضی 150000 المثنی از 300000 تا 1000000
شماره حساب (های) بانکی شماره حساب ردیف140116 در پیوست
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی(جهت احرازاصالت فرد)(جهت احراز اصالت مدارک)

صدور شناسنامه ناشی از فقدان،مستعمل بودن و اجرای احکام قضائی و آراء حل اختلاف

1-در یافت در خواست و گرفتن مدارک 2-داده آمایی و کنترل و تطبیق اطلاعات با پایگاه جمعیتی 3-چاپ شناسنامه 4-کنترل شناسنامه صادره ،مهر، ... 5-ثبت در دفتر 6-تحویل شناسنامه به متقاضی