پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور شناسنامه
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان ثبت احوال کشور
نام دستگاه مادر وزارت کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین کلیه درخواست کنندگان دارای سمت قانونی بانوان خارجی که با مرد ایرانی ازدواج نموده اند. هرکس که تابعیت ایران را کسب کرده است.
مدارک لازم به زیر خدمت صدور شناسنامه (تعویض والمثنی)و تنطیم سند و صدور شناسنامه برای بانوان خارجی که با همسر ایرانی وتنطیم سند و صدور شناسنامه جهت مشمولین ماده 979 قانون مدنی که به پیوست است مراجعه شود.
قوانین و مقررات بالادستی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت

صدور شناسنامه ناشی از فقدان،مستعمل بودن و اجرای احکام قضائی و آرا حل اختلاف و بانوان خارجی که با مرد ایرانی ازدواج نموده اند و اتباع خارجی که مطابق قانون تابعیت ایرانی را کسب نموده اند.