پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات ثبت ولادت فرزندان اتباع ایرانی
آدرس وبگاه http://www.sabteahval.ir/tab-29.aspx
نام دستگاه اجرایی سازمان ثبت احوال کشور
نام دستگاه مادر وزارت کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین اعلام کنندگان واقعه ولادت دارای سمت قانونی
مدارک لازم اصل شناسنامه پدر و مادر. 2- گواهی ولادت صادره توسط پزشک یا ماما در صورت عدم گواهی ولادت شهادت 2 نفر شاهد 3- حضور یکی از والدین یا جد پدری و چنانچه ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود.
قوانین و مقررات بالادستی ماده 12 قانون ثبت احوال کشور و دستور العمل های مربوطه و مصوبات شورای عالی ثبت احوال
هزینه خدمت 100000بعد از مهلت قانونی 150000 تا 600000
شماره حساب (های) بانکی شماره حساب ردیف140116 در پیوست
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی(جهت احرازاصالت فرد)(جهت احراز اصالت مدارک)(سایر:امضا سند سجلی هویتی نوزاد)

تنظیم سند هویتی و صدور شناسنامه

1-مراجعه هریک از والدین یا وکیل ،نماینده قانونی و .... 2-اخذ و بررسی صحت و اصالت مدارک 3-مطابقت با اطلاعات پایگاه جمعیتی و آرشیو اسناد الکترونیکی 4-اگر واقعه با گواهی گواهان باشد(فاقد گواهی پزشک یا ماما) مراتب می بایست از طریق مراجع انتظامی استعلام و برابر پاسخ واصله اقدام گردد 5-تنظیم سند ولادت نوزاد 6-صدور شناسنامه نوزاد