پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات ثبت ولادت
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان ثبت احوال کشور
نام دستگاه مادر وزارت کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین اعلام کنندگان واقعه ولادت دارای سمت قانونی
مدارک لازم به زیر خدمت ثبت ولادت فرزندان اتباع ایرانی و ثبت ولادت اتباع ایرانی خارج از کشور که به پیوست است مراجعه شود.
قوانین و مقررات بالادستی مواد 12 و13و 15 و16 قانون ثبت احوال و دستور العمل های مربوطه و مصوبات شورای عالی ثبت احوال
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت

تنظیم سند هویتی و صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی داخل و خارج کشور