پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات ثبت فوت و صدور گواهی فوت ایرانیان خارج از کشور
آدرس وبگاه http://www.sabteahval.ir/Default.aspx?tabid=84
نام دستگاه اجرایی سازمان ثبت احوال کشور
نام دستگاه مادر وزارت کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین اعلام کنندگان واقعه وفات دارای سمت قانونی
مدارک لازم شناسنامه متوفی و کارت شناسایی ملی( در صورت صدور کارت ) . 2- گواهی پزشک یا بیمارستان یا مسئولین گورستان در صورت عدم وجود گواهی پزشک حضور دو نفر گواه با ارائه مدرک شناسایی در اداره ثبت احوال محل وقوع یا محل سکونت
قوانین و مقررات بالادستی قوانین 22 تا 30 قانون ثبت احوال و دستور العمل ها و مصوبات شورای عالی ثبت احوال
هزینه خدمت از 150000 تا 600000
شماره حساب (های) بانکی شماره حساب ردیف140116 در پیوست
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی(جهت احرازاصالت فرد)(جهت احراز اصالت مدارک)

تنظیم سند فوت و صدور گواهی وفات

1-در یافت درخواست (دریافت شناسنامه متوفی و گواهی فوت پزشک یا گواه گواهان) 2-بررسی مشخصات اعلام کننده واقعه و متوفی 3- تنظیم سند فوت 4-ابطال شناسنامه 5-صدور گواهی فوت