پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات ثبت فوت اتباع خارجی و صدور گواهی فوت
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان ثبت احوال کشور
نام دستگاه مادر وزارت کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین خویشاوندان این قبیل اشخاص
مدارک لازم گواهی رسمی نیروی انتظامی متضمن اعلام واقعه فوت تبعه خارجی
قوانین و مقررات بالادستی قانون 22و 23 ثبت احوال کشور مورخ 1363
هزینه خدمت از 200000 تا 300000
شماره حساب (های) بانکی شماره حساب ردیف140116 در پیوست
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی(جهت احراز اصالت فرد )-(جهت احراز اصالت مدرک)

فوت این قبیل اشخاص برابر گزارشات نیروی انتظامی در کلیه ادارات تابعه ثبت احوال به ثبت می رسد.

1-اعلام رسمی واقعه فوت تبعه خارجی توسط نیروی انتظامی
2-ثبت فوت در سند مخصوص اتباع خارجی
3-صدور گواهی فوت در صورت مراجعه بستگان یا در خواست مراجع ذیصلاح