پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات تنظیم سند و صدور شناسنامه جهت مشمولین ماده 979 قانون مدنی
آدرس وبگاه https://www.sabteahval.ir/kharejeh/default.aspx?tabid= 962
نام دستگاه اجرایی سازمان ثبت احوال کشور
نام دستگاه مادر وزارت کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین هرکس یا شخصی که تابعیت ایران را کسب نموده باشد.
مدارک لازم 1-سند کسب تابعیت ایران صادره از طرف امور خارجه2-عکس متقاضی3-کلاسه آثار انگشتان
قوانین و مقررات بالادستی قانون 976 قانون مدنی و دستور العمل و مصوبات شورای عالی ثبت احوال
هزینه خدمت 700,000
شماره حساب (های) بانکی شماره حساب ردیف140116 در پیوست
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی(جهت احرازاصالت فرد)(جهت احراز اصالت مدارک)(سایر:امضای سند هویتی)

مشمول اتباع خارجی است که برابر قوانین و مقررات جاری کسب تابعیت ایران می کنند.

1-ارائه اصل سند تحصیل تابعیت ایران 2-ارائه کلاسمان آثار انگشتان 3-تنظیم سند هویتی 4-صدور شناسنامه