پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات تنظیم سند و صدور شناسنامه برای بانوان خارجی با همسر ایرانی
آدرس وبگاه http://www.sabteahval.ir/kharejeh/default.aspx?tabid= 962
نام دستگاه اجرایی سازمان ثبت احوال کشور
نام دستگاه مادر وزارت کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین بانوان خارجی که با مردان ایرانی ازدواج کرده اند.
مدارک لازم 1-اصل معرفی نامه صادره از مقامات انتظامی 2-سند ازدواج ایرانی3- اصل شناسنامه مرد ایرانی(همسر)
قوانین و مقررات بالادستی بند 6 ماده 976 قانون مدنی و دستور العمل ها و مصوبات شورای عالی ثبت احوال
هزینه خدمت 700,000
شماره حساب (های) بانکی شماره حساب ردیف140116 در پیوست
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی(جهت احرازاصالت فرد)(جهت احراز اصالت مدارک)

بانوان خارجی که با مردان ایرانی ازدواج کرده اند با در دست داشتن مدارک جهت تنظیم سند هویتی و اخذ شناسنامه مراجعه می کنند.

1-اصل معرفی نامه از مراجع ذیربط 2-اصل شناسنامه همسر(مرد ایرانی) 3-اصل سند ازدواج 4- کلاسه آثار انگشتان