پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات تغییر نام
آدرس وبگاه http://www.sabteahval.ir/Default.aspx?tabid=81
نام دستگاه اجرایی سازمان ثبت احوال کشور
نام دستگاه مادر وزارت کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین کلیه درخواست کنندگان دارای سمت قانونی
مدارک لازم ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصویر آن - تکمیل فرم درخواست تغییر نام
قوانین و مقررات بالادستی ماده 20 قانون ثبت احوال کشور و دستور العمل های مربوطه و مصوبات شورای عالی ثبت احوال
هزینه خدمت 1,000,000
شماره حساب (های) بانکی شماره حساب ردیف140116 در پیوست
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی(جهت احرازاصالت فرد)(جهت احراز اصالت مدارک)

اقدام بر اساس درخواست خواهان (با طرح موضوع در هیات حل اختلاف )و یا مصوبات شورای عالی یا مستند به حکم مرجع قضایی

1-در خواست نام توسط متقاضی بالای 18 سال یا وکیل ویا نماینده قانونی و در مورد اطفال زیر 18 سال پدر یا وکیل منصوی از طرف او 2-اخذ و بررسی اصالت مدارک 3-بررسی درخواست برابر مستندات قانونی 4-در صورت موافقت صدور شناسنامه جدید