پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات اصلاح سن
آدرس وبگاه http://91.99.99.182/ho/default.aspx?tabId=371
نام دستگاه اجرایی سازمان ثبت احوال کشور
نام دستگاه مادر وزارت کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین کلیه اتباع ایرانی
مدارک لازم اصل شناسنامه،کارت ملی،شناسنامه پدر ،شناسنامه مادر،شناسنامه همسر،شناسنامه فرزندان،شناسنامه خواهران و برادران ،مدارک مکتسبه مانند(مدارک تحصیلی،حکم استخدامی،سند ازدواج و غیره) مدارک مربوط به سمت با توجه به نسبت در خواست کننده با صاحب شناسنامه: اصالتا:گواهی حکم رشد برای متقاضی زیر 18 سال(این حکم توسط دادگاه صادر می شود.) ولایتا:مدارک پدری یا جد پدری وکالتا: شناسنامه وکیل و اصل وکالتنامه قیوما: شناسنامه قیم و گواهی قیم نامه(که توسط دادگاه صادر می گردد) همچنین مدارک وضعیت افراد تحت سرپرستی موسسات،موصی،امین،مادر در غیاب پدر(به شرط زوجیت) در صورت موجود بودن
قوانین و مقررات بالادستی قانون حفظ و اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب مجلس شورای اسلامی به شماره 576-ق مورخ 1367/11/17
هزینه خدمت 500,000
شماره حساب (های) بانکی شماره حساب ردیف140116
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی(جهت احراز اصالت فرد )-(جهت احراز اصالت مدرک)

هر فرد در طول زندگی خود، می¬تواند برای یک بار، درخواست تغییر و اصلاح سن خود را بنماید. این کمیسیون برای بررسی درخواست های اصلاح سن متقاضیان تشکیل می شود.

1- ثبت درخواست
2-اخذ مدارک و مستندات
3-تشکیل پرونده
4- ارسال پرونده به محل صدور شناسنامه متقاضی
5- تشکیل جلسه به منظور بررسی درخواست
6-اعلام نتیجه به متقاضی