پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات مجوز برگزاری نمایشگاه داخلی و بین‌المللی تخصصی و اختصاصی
آدرس وبگاه http://dpli.ir/DxZxmh
نام دستگاه اجرایی سازمان توسعه تجارت ایران
نام دستگاه مادر وزارت صنعت،معدن و تجارت
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین افراد حقوقی، شرکت ها و تجار
مدارک لازم اسناد شرکت و تکمیل فرم تقاضای مندرج در تارنما
قوانین و مقررات بالادستی اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی( مراجعه حضوری)

صدور مجوز برگزاری نمایشگاه توسط مجری معین در زمان و مکان مشخص

1- مراجعه به دستگاه و ارائه درخواست 2- تحویل مدارک و مستندات 3- بررسی مدارک و مستندات و مطابقت با قوانین دستورالعمل ها 4- صدور مجوز