پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات اعزام و پذیرش هیئت های تجاری
آدرس وبگاه http://farsi.tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=24011
نام دستگاه اجرایی سازمان توسعه تجارت ایران
نام دستگاه مادر وزارت صنعت،معدن و تجارت
نوع خدمت
مخاطبین افراد حقوقی، شرکت ها و تجار
مدارک لازم تکمیل فرم ثبت نام - اسناد ثبتی شرکت -مدارک هویتی – کارت بازرگانی - گذرنامه
قوانین و مقررات بالادستی اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی( مراجعه حضوری)

اعزام هیئت های تجاری و بازرگانی به خارج از کشور و پذیرش هیئت های تجاری خارجی در ایران

1-مراجعه به سایت https://www.tpo.ir و اخذ فرم ثبت نام
2-تکمیل و ارسال اطلاعات
3-مراجعه به سازمان و احراز مدارک و شرایط
4-صدور مجوز