پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور گواهی تایید نمونه تجهیزات حوزه ICT
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
نام دستگاه مادر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین دارندگان پروانه سرویس های رادیویی، ارتباطی و فناوری اطلاعات و تولید کنندگان و وارد کنندگان تجهیزات حوزه ICT
مدارک لازم فرم های درخواست و اظهار نامه به تفکیک هر نوع دستگاه کاتالوگ دستگاه ها
قوانین و مقررات بالادستی اساسنامه سازمان آئین نامه تایید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
هزینه خدمت 1,000,000
شماره حساب (های) بانکی 2170000000000
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی-اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

بر اساس بند 2 ماده 6 اساسنامه سازمان و آئین نامه تایید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، کلیه تجهیزات حوزه ICT که در داخل کشور تولید شده یا از طریق مبادی ورودی و گمرکات وارد کشور می شوند، نیاز به اخذ گواهی تایید نمونه از این سازمان دارند.

1. صدور گواهی تایید نمونه کالاهای گروه یک رادیویی
2. صدور گواهی تایید نمونه کالاهای گروه یک حوزه ICT
3. صدور گواهی تایید نمونه کالاهای گروه دو حوزه ICT