پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات تدوین آیین نامه ها، مقررات در حوزه سرویس های پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
نام دستگاه مادر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین آحاد مردم، دارندگان پروانه، دولت، صاحبان صنایع و ...
مدارک لازم قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اساسنامه سازمان استانداردهای بین المللی و جهانی
قوانین و مقررات بالادستی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی-اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) سایر(باذکرنحوه دسترسی): در صورت تایید بر اساس گزارش اعلام می شود.

در راستای اجرای ماده 1 و بندهای 1، 3، 4، 7 و 9 ماده 6 اساسنامه سازمان، تدوین و پیشنهاد آیین نامه ها، مقررات، ضوابط، نرخ های تعرفه خدمات، دستورالعمل ها و … به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و اجرای مصوبات آن بر عهده این سازمان می باشد
همچنین بر اساس بند 2 ماده 6 اساسنامه سازمان، وظیفه تدوین و ارائه پیشنهاد استانداردهای ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات بر عهده این سازمان می باشد..

1- تدوین و پیشنهاد استانداردهای حوزه ICT
2- تدوین پیش نویس آیین نامه ها، مقررات، ضوابط، نرخ های تعرفه خدمات، دستورالعمل ها و ... در حوزه ICT برای ارائه به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات