پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات رسیدگی به شکایات و گزارشات واصله
آدرس وبگاه http://www.tazirat.gov.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی
نام دستگاه مادر وزارت دادگستری
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین مراجع اعلام کننده گزارش ارباب رجوع (متهم و شاکی)
مدارک لازم ارسال گزارش تخلف توسط مراجع اعلام کننده (سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، شورای اصناف، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و ...) و یا اشخاص حقیقی و حقوقی کپی شناسنامه و کارت ملی
قوانین و مقررات بالادستی قانون تعزیرات حکومتی، قانون نظام صنفی، قانون قاچاق مصوب سال 93، سایر قوانین
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی ( اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) )- پیام کوتاه غیر الکترونیکی (جهت رعایت تشریفات دادرسی)

رسیدگی و صدور حکم و اجرای حکم گزارش های ارسالی مراجع اعلام کننده و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی. به طور کلی پرونده های تشکیل شده در سازمان در سه نوع کالاو خدمات، بهداشت و قاچاق می باشد. گزارش های ارسالی توسط مقام ارجاع به شعب سازمان جهت رسیدگی انتقال و پس از صدور رای جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام ارسال می گردد. پس از اجرا پرونده ها مختومه می شوند.

1-دریافت گزارش های ارسالی از مراجع گزارش دهنده
2-ثبت اقلام اطلاعاتی در سامانه تخصصی دادرسی
3-ارجاع پرونده ها به شعب سازمان
4-رسیدگی و صدور رای توسط روسای شعب
5-ارسال به واحد اجرای احکام جهت اجرای حکم
6-بایگانی پرونده پس از اجرای حکم