پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات دریافت حق بیمه از بیمه گزاران دستگاههای دولتی
آدرس وبگاه http://psc.bimehsalamat.ir/psc/
نام دستگاه اجرایی سازمان بیمه سلامت ایران
نام دستگاه مادر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت
مخاطبین موسسات بیمه¬گزار (دستگاه¬های عمومی، اجرایی)
مدارک لازم نیاز به مدرک ندارد
قوانین و مقررات بالادستی مصوبه هیئت دولت در خصوص حق بیمه کارکنان دولت بجای سرانه¬ای بصورت درصدی از حقوق
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی ( اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه))

انجام محاسبات حق بیمه بیمه شدگان صندوق کارکنان دولت

1- بارگذاری لیست حقوق مشمول حق بیمه 2- بررسی لیست حقوق 3- محاسبه حق بیمه بیمه شدگان