پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات تایید نسخه دارویی اعم از خاص و عادی
آدرس وبگاه http://td.ihio.gov.ir/
نام دستگاه اجرایی سازمان بیمه سلامت ایران
نام دستگاه مادر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین کلیه بیمه شدگان سازمان
مدارک لازم مدارک پزشکی به منظور تایید و اختصاص دارو به بیمار
قوانین و مقررات بالادستی فارماکوپه دارویی مصوبات شورای عال بیمه خدمات درمانی
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی ( اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه))

مدیریت و کنترل دارو به منظور اختصاص به بیمه شدگان سازمان

1-ثبت نسخه دارویی از طریق سایت توسط داروخانه
2- تشکیل پرونده برای نسخ نیاز به پرونده
3- بررسی رول های دارویی توسط سامانه