پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات ارایه قیمت در تعهد دارو و تجهیزات پزشکی
آدرس وبگاه http://mdp.ihio.gov.ir/
نام دستگاه اجرایی سازمان بیمه سلامت ایران
نام دستگاه مادر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین کلیه موسسات درمانی طرف قرارداد
مدارک لازم مدارکی لازم ندارد همه می توانند به این سایت مراجعه کنند و آخرین قیمت دارو در تعهد بیمه سلامت را نگاه کنند.
قوانین و مقررات بالادستی مصوبات شورای عالی بیمه و تعرفه سازمان غذا و دارو
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی ( اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه))

مدیریت قیمت دارو های در تعهد

1-بار گذاری و بروز رسانی سایت قیمت دارو توسط سازمان 2- ارایه قیمت دارو