پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات غربالگری اختلالات
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان بهزیستی کشور
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین والدین- کودکان 3تا 6سا له و نوزادان
مدارک لازم شناسنامه یا کارت ملی
قوانین و مقررات بالادستی تبصره 16 اساسنامه بهزیستی کشور ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت بندی ماده 4 قانون ساختار جامع نظام رفاه اجتماعی سیاستهای کلی سلامت-ابلاغیه مقام معظم رهبری
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

شناسایی افراد معلول تحت پوشش در مناطق روستایی از طریق برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه
- غربالگری، تشخیص و مداخله در اختلالات طیف اتیسم
- غربالگری اضطراب کودکان 6 – 5 سال ‏
- غربالگری آمبلیوپی و سایر اختلالات بینایی و غربالگری اختلالات شنوایی در کلیه مناطق شهری و روستایی با استفاده از ابزارهای ساده ویا دستگاههای ویژه این کار

غربالگری شنوایی و بینایی:
1- پذیرش فرد
2- انجام معاینه و مشاوره
3- مراجعه به پزشک در صورت وجود مشکل