پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات خدمات مبتنی بر مراکز روزانه
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان بهزیستی کشور
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین پذیرش شدگان در مراکز امور آسیب دیدگان اجتماعی افراد کم بینا افراد معلول و خانواده های آنان معتادان
مدارک لازم معرفی نامه/ متقاضی آزاد
قوانین و مقررات بالادستی اصل دهم، اصل بیست و یکم، اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 2- قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور. 3- سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور. 4- قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1389 – 1394). 5- قانون ساختار نظا
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

ارائه خدمات حمایتی- توانمندسازی در مجتمع های خدمات بهزیستی و کلینیک های مددکاری اجتماعی به زنان سرپرست خانوار و خانوارهای تحت پوشش
- توسعه برنامه مراقبت از کودکان در خانواده از طریق مراکز غیردولتی
- بازپروری زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی
- مراقبت از دختران در معرض آسیب های اجتماعی در خانه سلامت
- مراقبت از کودکان خیابانی
- ارائه خدمات مراقبتی در خانه¬های امن
- ارائه خدمات توانبخشی در منزل به معلولان ذهنی ( اعزام تیم توانبخشی پزشکی ، توانبخشی آموزشی و توانبخشی اجتماعی برحسب نیاز)
- ارائه خدمات توانبخشی در منزل به معلولان جسمی حرکتی( اعزام تیم توانبخشی پزشکی ، توانبخشی آموزشی و توانبخشی اجتماعی برحسب نیاز)
- ارائه خدمات توانبخشی در منزل به سالمندان( اعزام تیم توانبخشی پزشکی ، توانبخشی آموزشی و توانبخشی اجتماعی برحسب نیاز)
- ارائه خدمات پیگیری توانبخشی و درمان در منزل بیماران روانی مزمن (مداخله، مشاوره، درمان و توانبخشی) در ابعاد آموزشی، پزشکی، روانی، اجتماعی و حمایتی
- توانبخشی مبتنی بر خانواده (خدمات مراقبتی بهداشتی ، وضعیت دهی ، مراقبت در تخت ، جابجایی و روش های ساده توانبخشی )
- ارائه خدمات آموزشی توانبخشی در مراکز روزانه به سالمندان، معلولان، بیماران روانی مزمن و افراد با اختلالات طیف اتیسم
- ارزیابی حرفه ای و هدایت شغلی جوامع هدف
- ارزیابی و ارائه خدمات توانبخشی به افراد کم بینا LOW VISION
- ارائه خدمات حرفه ای در کارگاه های تولیدی حمایتی
- خدمات توانپزشکی
- خدمات آموزش حرفه ای در مراکز غیردولتی به معلولین نیازمند مهارت آموزی

1- ثبت در خواست
2- مصاحبه تخصصی مددکار جهت تصمیم گیری
3- ارائه خدمات تخصصی