پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات حمایت های موردی و مستمر - مالی و غیرمالی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان بهزیستی کشور
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین نیازمندان واجد شرایط - مددجویان سازمان
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی 1-اصل دهم، اصل بیست و یکم، اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 2- قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور. 3- سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور. 4- قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1389 – 1394). 5- قانون ساختار ن
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

این فرایند به جامعه هدف جهت رفع نیازهای ایشان ارائه میگردد.
- پرداخت مستمری به خانواده های تحت پوشش
- ارائه سبدغذایی به خانواده های زن سرپرست
- تعیین سطوح توانمندی سرپرستان خانوار
- تهیه و توزیع شیرخشک مورد نیاز جامعه هدف
- کمک به تغذیه زنان باردار و دارای فرزند شیرخوار
- پرداخت شهریه دانشجویان خانواده های تحت پوشش
- خرید خدمات تخصصی از بخش غیردولتی همکار
- پایش پرونده ها و گروه ها
- پرداخت یارانه به مراکز غیردولتی
- بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان تحت پوشش
- ارائه خدمات اجتماعی به چندقلوها
- کمک به پرداخت ودیعه مسکن
- کمک هزینه تهیه جهیزیه و ازدواج
- کمک هزینه تهیه لوازم ضروری زندگی
- کمک هزینه حرفه آموزی
- کمک هزینه ابن سبیل و درراه ماندگان
- کمک هزینه کفن و دفن
- تأمین مسکن خانواده های تحت پوشش
- کمک هزینه ارتقاء سطح بهداشت محیط زندگی
- کمک هزینه امور فرهنگی، تربیتی و ورزشی
- کمک هزینه حق الوکاله و دادرسی
- کمک هزینه شهریه مهدکودک به خانواده های تحت پوشش
- پرداخت کمک هزینه نگهداری فرزندان بی سرپرست نزد خانواده جایگزین
- کمک هزینه نگهداری فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست در مراکز غیردولتی
- گروه ‌های همیار فرزندان ترخیصی و در شرف ترخیص
- پرداخت شهریه فرزندان دانشجوی تحت پوشش
- جشنواره فرهنگی ورزشی فرزندان سازمان
- اردوهای فرهنگی – تفریحی ویژه کودکان تحت سرپرستی
- پرداخت کمک موردی – مناسب سازی مسکن و خودرو
- امنیت غذایی افراد مبتلا به فنیل کتونوریا (PKU)
- پرداخت مستمری حق پرستاری به افراد آسیب نخاعی
- پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب معلولین
- پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان معلول
- پرداخت کمک هزینه شهریه دانشجویی
- پرداخت کمک هزینه تشویقی دانشجویان دانشگاه های دولتی
- کمک هزینه نگهداری به معلولان ، سالمندان و بیماران روان مزمن در منزل ( مستمری)
- ارائه خدمات مددکاری به افراد تحت پوشش ( یارانه واگذاری پرونده های مددجویان به بخش غیر دولتی )
- کاشت حلزون
- وسایل کمک توانبخشی
- حمایت از افراد مبتلا به ایدز

1- ثبت در خواست
2- تهیه گزارش و بررسی مددکار و دریافت مدارک مستند
3- پرداخت کمک نقدی