پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات حمایت های بیمه‌ای پایداری اشتغال مددجویان و کارکنان مراکز
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان بهزیستی کشور
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین مددجویان و پرسنل مراکز
مدارک لازم گواهی اشتغال به کاردر مراکز شبانه روزی
قوانین و مقررات بالادستی پرداخت سهم کارفرمایی موضوع ماده (28) قانون تأمین اجتماعی در خصوص آسایشگاههای معلولین سراسر کشور
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

ارائه خدمات:
- پرداخت سهم بیمه کارفرمایی
- پرداخت سهم بیمه خویش فرمایی
- پرداخت جبران کارایی معلولین
- پرداخت سرمایه کار به افراد تحت پوشش و گروه‌های خاص
• پرداخت سرمایه کار اولیه و آماده سازی شغلی خانواده های تحت پوشش
• پرداخت سرمایه کار به افراد تحت پوشش (گروههای همیار زنان سرپرست خانوار و ...)
• پرداخت سرمایه کار به گروه های خاص ( خوداشتغالی)
• حمایت و توانمند سازی افراد مبتلا به ایدز

1- درخواست دریافت حمایت های اشتغال
2- توزیع و تخصیص اعتبار از بهزیستی کشور
3- پرداخت حمایت اشتغال