پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات بازرسی و رسیدگی به شکایات از مراکز بهزیستی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان بهزیستی کشور
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین مراکز،مردم،دستگاههای دولتی
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی فرآیند رسیدگی به تخلفات مراکز
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

به منظو ر کنترل کیفیت مراکز روزانه و شبانه روزی دولتی و غیردولتی ، سازمان اقدام به بازرسی و نظارت بر عملکرد مراکز می نماید. همچنین به شکایات رسیدگی می نماید.

1- احراز تخلف توسط کمیته به وسیله شکایت یا مشاهده تخلف
2- تذکر کتبی با مهلت 30 روز و بازدید از مرکز
3- اخطار اول با مهلت 15 روز
4- اخطار دوم با مهلت 15 روز
5 – ارسال پرونده تخلف مرکز به کمیسیون عالی نظارت