پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات احراز صلاحیت دریافت خدمات حمایتی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان بهزیستی کشور
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین افراد معلول
مدارک لازم مستندات تشخیصی و پزشکی مرتبط با نوع آسیب مدارک هویتی معتبر نظیر شناسنامه و کارت ملی
قوانین و مقررات بالادستی ماده یک قانون جامع حمایت از حقوق معلولین دستور العمل اجرایی کمیسیون های پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت 128463/91/700 مورخ 16/8/1391 شیوه نامه و دستمزده اعضای کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت 128463/91/700 مورخ 7/11/1391 اصلاح شیوه نامه دس
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

ارائه تسهیلات معافیت سربازی جهت یکی از فرزندان ذکور زنان سرپرست خانوار تحت پوشش
- معافیت از پرداخت حق انشعاب آب،گاز و ... جهت مددجویان تحت پوشش
- تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت
- تایید صلاحیت جهت دریافت پلاک ویژه معلولین
- معافیت سربازی خانواده افراد دارای معلولیت

1- درخواست متقاضی جهت دریافت خدمت
2- بررسی مدارک و احراز صلاحیت دریافت خدمت
3 – صدور معرفی نامه جهت دریافت خدمت