پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات آموزش - جامعه هدف و کارکنان شاغل درمراکز
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان بهزیستی کشور
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین جامعه هدف سازمان و پرسنل مراکز
مدارک لازم معرفی نامه گواهی اشتغال به کار در مراکز غیر دولتی
قوانین و مقررات بالادستی 1-اصل دهم، اصل بیست و یکم، اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 2- قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور. 3- سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور. 4- قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1389 – 1394). 5- قانون ساختار ن
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

برنامه های آموزشی به جامعه هدف (زیرخدمت نیستند، بلکه انواع آموزش و مخاطبین می باشند؟؟؟)
این خدمت جهت توانمند سازی مردم با توجه به شرایط فردی ایشان نظیر میزان سلامت جسمی و روحی، میزان تحصیلات، علاقه مندی فردی و بازار کار شغلی از طریق معرفی افراد به مراکز آموزشی فنی وحرفه ای و یا مراجعه استاد به مرکز جهت آموزش ارائه می گردد.
- آموزش مهارتهای زندگی و سایر آموزش ها به زنان سرپرست خانوار
- آموزش مهارتهای حرفه ای و زندگی به فرزندان 15 سال به بالا
- آموزش مراقبت از خود در خانه های امن به زنان خشونت دیده
- آموزش بهداشت جنسی به زنان آسیب دیده اجتماعی مستقر در مراکز بازپروری زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی
- آموزش بهداشت فردی،مهارت های زندگی،حرفه آموزی و اشتغال پایدارو... در مراکز نگهداری افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی
- ارایه آموزش به گروه های خودیار، همیار و تسهیگران
- ارایه آموزش به گروه ها با نیازهای خاص ( معلولین و خانواده)
- ارائه خدمات آموزشی در حوزه سلامت روان ‏
- آموزش پیشگیری از ایدز به گروههای معتادین تزریقی ،زنان با رفتار پرخطر،کودکان خیابانی
- ارائه خدمات آموزشی در حوزه تحلیل شده اطلاعات روز آمد عوامل خطر و محافظ آسیب های اجتماعی
- ارائه خدمات آموزشی در حوزه سلامت روان ‏
- ارائه خدمات آموزشی در حوزه پایگاه های سلامت اجتماعی
- ارائه خدمات آموزشی در حوزه ترویج رفتار مدنی
- ارائه خدمات آموزشی در حوزه پیشگیری از خشونت خانگی با تأکید بر همسر آزاری
- ارائه خدمات آموزشی در حوزه پیشگیری از آسیبهای نو پدید(فضای مجازی)
- ارائه خدمات آموزشی در حوزه طرح مهارتهای زندگی ویژه کارکنان
- ارائه خدمات آموزشی در حوزه طرح مهارتهای زندگی ویژه دانشجویان
- ارائه خدمات آموزشی در حوزه طرح مهارتهای زندگی ویژه فرزند پروری
- آموزش پیشگیری از نابینایی،ناشنوایی،بیماریهای معلولیت زا ، حوادث،بیماریهای متابولیک،بیماریهای عضلانی اسکلتی ،عقب ماندگی ذهنی ،مشاوره ژنتیک
- دانستنیهای بارداری برای افراد 15 تا 45 سال _آموزش پیشگیری از معلولیتهای دوران سالمندی برای میانسالان وسالمندان (45 سال به بالا)
- آموزش پیشگیری از معلولیتهای ناشی از انفجار مین برای ساکنین مناطق 5 استان مرز غربی کشور

آموزش کارکنان واحدهای ارائه خدمت
آموزش یکپارجه نیروی انسانی مراکز باهدف : 1-ارتقا سطح کیفی خدمات ارائه شده به گروه هدف در مراکز 2-ایجاد برنامه یکپارچه آموزشی جهت ارتقائ سطح دانش کارکنان مراکز
- آموزش به کارکنان مراکز دولتی و غیردولتی
- تهیه و تدوین پودمان های آموزشی- تخصصی
- آموزش مدیران و مربیان مهدهای کودک
- آموزش نیروی انسانی شاغل در حوزه کودک
- آموزش مربیان و مدیران خانه های غیردولتی فرزندان بی سرپرست
- آموزش های تخصصی مداخلات روانی – اجتماعی حقوقی و پزشکی – بهداشتی به متخصصین و کارشناسان شاغل در فعالیت های مرتبط با دفتر امور آسیبها
- ارایه آموزش به گروه های کارکنان شاغل در توانبخشی مبتنی بر جامعه
- آموزش کارکنان شاغل در مراکز غیر دولتی توانبخشی
- آموزش کارکنان مراکز توانبخشی غیردولتی روزانه، حرفه آموزی و کارگاه تولیدی حمایتی
- ‏آموزش پرسنل مراکز مشاوره تحت پوشش
- آموزش پرسنل باشگاههای مثبت
‏آموزش همیاران
- آموزش کلیه نیروهایی که بعنوان کارشناسان برنامه، آموزش گروههای هدف اصلی برنامه ها را بعهده دارند

1- معرفی دوره آموزشی
2- ثبت نام در دوره
3- شروع آموزش
4- صدور و اخذ گواهی