پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات آگاه سازی آحاد مردم در خصوص پیشگیری از آسیب های اجتماعی
آدرس وبگاه http://www.behzisti.ir/
نام دستگاه اجرایی سازمان بهزیستی کشور
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین عامه مردم
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی ماده واحده تشکیل سازمان
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

توانمندسازی اجتماع محور
- تامین مالی خرد
- برگزاری همایش (ابزار و کانال هستند)
- مصاحبه های تلویزیونی و رادیویی
- تهیه فیلم در خصوص گروه هدف
- ایجاد غرفه در راهپیمایی ها به مناسبت های مختلف مانند 22 بهمن
- توزیع پمفلت، بروشور
- شرکت در نمایشگاه ها (نیروی انتظامی،هفته بهزیستی،وزارت بهداشت و درمان و ...)
- آگاه سازی جامعه هدف از طریق برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه
- ارائه خدمات تحلیل شده اطلاعات روز آمد عوامل خطر و محافظ آسیب های اجتماعی
- ارائه خدمات سلامت روان
- ارائه شیوه های سیاست گذاری و تدوین برنامه های پیشگیرانه از آسیب های اجتماعی
- پایگاه های سلامت اجتماعی (خدمت نیست)
- ترویج رفتار مدنی
- پیشگیری از خشونت خانگی با تأکید بر همسر آزاری (نوعی آسیب اجتماعی اند)
- پیشگیری از آسیب های نو پدید(فضای مجازی) (نوعی آسیب اجتماعی اند)

1تعیین نوع آگاه سازی
2عقد قرارداد با مراکز تهیه کننده ابزار آگاه سازی ( رادیو، تلویزیون، شرکت های چاپی و ...)
3توزیع و پخش کالای و یا برنامه تولید شده بین مردم