پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور مجوز و نظارت بر ساخت و بهره برداری از سازه های ساحلی - دریایی
آدرس وبگاه http://sm.pmo.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی
نام دستگاه مادر وزارت راه و شهرسازی
نوع خدمت
مخاطبین درخواست کنندگان ساخت و بهره برداری از سازه های دریایی
مدارک لازم مدارک هویتی، مدارک فنی طرح مربوطه بر اساس آیتم های موجود در سامانه خدمت
قوانین و مقررات بالادستی بند 22 ماده 3 آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی و تبصره الحاقی آن مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی، مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM)
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی (اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)) غیر الکترونیکی

سواحل به دلیل داشتن پتانسیل های فراوان و منابع سرشار خدادادی، همواره مناطقی جذاب برای سکونت و انجام فعالیتهای صنعتی، تجاری و بازرگانی و... بوده اند. جمهوری اسلامی ایران با داشتن حدود ٥٨٠٠ کیلومتر طول خط ساحلی به عنوان یکی از کشورهای مهم ساحلی قلمداد می گردد. به منظور توسعه پایدار این مناطق و در راستای جلوگیری از تخریب سواحل و اثرات مخرب زیست محیطی لازم است بهره گیری از نعمت سواحل، هوشمندانه و با رعایت اصول فنی و زیست محیطی انجام شود.در همین خصوص به عنوان اسناد بالا دستی قوانینی وضع گردیده تا ساخت و سازه های ساحلی را مدیریت نماید.
سازمان بنادر و دریانوردی به استناد قانون بند ٢٢ ماده ٣ آیین نامه سازمان مصوب مجلسین ١٣٤٨ (الف) و تبصره الحاقی مصوب مجلس شورای اسلامی ١٣٨٧ (ب) مرجع اعلام موافقت اولیه با احداث طرح مورد نظر، صدور مجوز تاسیس و ساخت و مجوز بهره برداری از سازه ها، تاسیسات و تجهیزات دریایی به متقاضیان حقیقی و حقوقی بر اساس نوع کاربری (تجاری- نفتی، تفریحی، مسافری، صیادی، صنعتی و تأسیساتی) می باشد. به همین منظور کمیته صدور مجوز سازه های دریایی متشکل از کار شناسان خبره در امور بندری، دریایی، حفاظت ایمنی و محیط زیست، سازه دریایی، مهندسی سواحل در حوزه معاونت توسعه و تجهیز بنادر تشکیل گردیده و دبیرخانه آن در اداره کل مهندسی سواحل و بنادر مستقر می باشد. در جهت تکریم ارباب رجوع و تسریع در انجام امور اداری صدور مجوزهای یاد شده، سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور راه اندازی گردیده و در آن تمامی مراحل انجام کار توسط متقاضیان به صورت مکانیزه انجام می شود.
درخواست متقاضیان پس از دریافت توسط دبیرخانه، بررسی شده و در صورت تکمیل بودن مدارک، درکمیته صدور مجوز سازه های دریایی مطرح می گردد. در این فرآیند مستندات دریافتی با مقرارت موجود از جمله کنوانسیون ها، قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و همچنین مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) تطبیق داده شده و در صورت تصویب طرح در کمیته، مجوز مورد نظر صادر و به متقاضی ابلاغ می گردد.
این خدمت ضمن فرآهم نمودن بستری مناسب برای ثبت اینترنتی درخواست موافقت‌ اولیه ، مجوز ساخت و مجوز بهره‌برداری توسط متقاضی به همراه امکان درج محل درخواست بر روی نقشه استاندارد، امکان گردش درخواست را در یک بستر نرم‌افزاری از بدو ثبت تا اعلام نظر کمیتة صدور مجوز فراهم مینماید.

به شرح زیر می باشد
1-درخواست صدور موافقت اولیه
2-درخواست صدور مجوز ساخت و یا تمدید آن
3- درخواست صدور مجوز بهره برداری و یا تمدید آن