پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور تائیدیه بهره برداری از تجهیزات رادیویی در ایستگاه های ساحلی ( غیر وابسته )
آدرس وبگاه http://maritimeaffairs.pmo.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی
نام دستگاه مادر وزارت راه و شهرسازی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین شرکت های کشتیرانی، سازمان ها و ارگانهای دریایی درخواست کننده بهره برداری از تجهیزات رادیویی
مدارک لازم فرم درخواست ، مشخصات تجهیزات رادیویی مورد درخواست ،‌گزارش توجیهی و شرح کامل مشخصات عملیات اجرایی
قوانین و مقررات بالادستی مقررات مرتبط در ITU و مرجع ملی ( سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی )
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد)

با عنایت به بند 6 ماده 3 آئین نامه سازمان بنادر و دریانوردی ( در خصوص اداره شبکه های مخابراتی با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ) هر گونه بهره برداری از تجهیزات رادیویی در باند دریایی جهت تماس با بنادر و کشتی ها می بایست تحت نظارت سازمان بنادر و دریانوردی ( اداره کل عملیات و ایمنی دریایی) تحت عنوان تائیدیه بهره برداری از تجهیزات رادیویی صورت پذیرد .
کلیه بهره برداران از تجهیزات رادیویی در باند دریایی می بایست تائیدیه بهره برداری را از سازمان بنادر و دریانوردی اخذ و سپس نسبت به اخذ پروانه رادیویی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه نمایند .

1- ارسال درخواست متقاضی
2- استعلام از بندر متناظر
3- بررسی در کمیته مخابرات دریایی
3- صدور / عدم صدور تایدییه بهره بردار