پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات کنترل و بازرسی فنی و ایمنی شناورها و سکوها
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی
نام دستگاه مادر وزارت راه و شهرسازی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین افزایش ایمنی آب راه ها از طریق بازرسی از شناورها و همچنین حفاظت از محیط زیست دریایی
مدارک لازم کلیه گواهینامه های قانونی شناور و مدارک مربوطه
قوانین و مقررات بالادستی قوانین دریایی ملی مصوب در مجلس شورای اسلامی و کنوانسیون های دریایی ملحق شده توسط ج.ا.ایران نظیر قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی، سولاس، مارپل و ...
هزینه خدمت از 111 دلار تا 832 دلار
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد) - (جهت احراز اصالت مدرک) -(سایر)

بازرسی از شناورهای تحت پرچم و همچنین شناورهای خارجی وارده به بنادر کشور

1- تعیین ریسک باالقوه شناور بر اساس معیار انتخاب کشتی ها و ضرورت انجام بازرسی
2- بازرسی از شناور حسب راهنماهای موجود
3- تعیین نحوه برخورد با شناور در خصوص نواقص مشاهده شده از قبیل ممانعت از خروج آن، تعیین زمان برای رفع نواقص و یا ممانعت از ورود شناور به بندر در دفعات بعد