پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات سوخت رسانی به شناورها
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی
نام دستگاه مادر وزارت راه و شهرسازی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم 1-گواهینامه ثبت شناور 2-گواهینامه ایمنی 3- برگ اجازه حرکت شناور
قوانین و مقررات بالادستی قوانین ملی - قوانین شرکت ملی نفت ایران
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی (سایر)

درصورت نیاز شناورها به سوخت ، نماینده شرکت کشتیرانی مربوطه، تقاضایی را به مسئول سوخت رسان اداره امور دریایی ارائه نموده و شرکت مربوطه طی معرفینامه ایی از طرف این اداره، به شرکت ملی پخش فراورده های نفتی معرفی گردیده و سوخت شناور توسط تانکرها به بارج بندر انتقال یافته و طی یک برنامه منظم و مدون به شناورتحویل میگردد.

1-درخواست نماینده شناور
2-تحویل مدارک از طریق خدمات دریایی
3-ارائه مدارک به سامان سوخت
4- دریافت سوخت