پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات جستجو و نجات دریایی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی
نام دستگاه مادر وزارت راه و شهرسازی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین کل دریانوردان
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی کنوانسیون جستجو و نجات دریایی
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی(سایر: از طریق واحدهای جستجو و نجات دریایی خدمات لازم ارائه می گردد.)

بر اساس کنوانسیون جستجو و نجات دریایی سازمان بنادر و دریانوردی بعنوان نماینده از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران مسئول ارائه خدمات جستجو و نجات دریایی کشور می باشد.

1- دریافت پیام اضطرار یا حادثه از شناور، مردم و یا سایر مراجع توسط بندر
2- اعلام به مرکز هماهنگی نجات
3- اعزام نیروهای امداد و انجام عملیات نجات
4- انتقال افراد به مکان ایمن