پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات ثیت شناور ها
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی
نام دستگاه مادر وزارت راه و شهرسازی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم 1. برگه نقل و انتقال دفترخانه اسناد رسمی، مدارک پرسنلی، سوابق شبتی شناور، مدارک خرید 2. فیش بانکی، گواهینامه ایمنی، نقشه جانمایی
قوانین و مقررات بالادستی قانون دریایی ایران - آیین نامه ثبت و بهره برداری شناورها مصوب خرداد ماه 1331 و بخشنامه های سازمان بنادر و دریانوردی
هزینه خدمت متغیر با توجه به ظرفیت ناخالص شناورها از 3000000 تا 300000000
شماره حساب (های) بانکی 2176459001009 سیبا بانک ملی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد) - (جهت احراز اصالت مدرک)

ثیت شناور

1- دریافت درخواست از سوی مالک کشتی
2- بررسی درخواست دریافت شده
3- صدور گواهینامه درصورت تأیید درخواست