پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات برگزاری آزمونها و صدور اسناد دریانوردی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی
نام دستگاه مادر وزارت راه و شهرسازی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین دریانوردان و شرکتهای کشتیرانی
مدارک لازم فیش بانکی- دو قطعه عکس- مدرک تحصیلی یا گواهی طی دوره آموزشی مربوطه- خدمت دریایی مطابق با درخواست- کارت مهارت در فنون عرشه درصورت لزوم- دفترچه کارورزی در صورت لزوم- شناسنامه یا کارت ملی- کارت سلامت- نتیجه آزمون- نامه خدمات دریایی- گذرنامه- گواهینامه مهارت
قوانین و مقررات بالادستی دستورالعملهای مصوب سازمان بنادر و دریانوردی و کنوانسیون STCW
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی 2176459001009 2176459001009 2176459001009 2176459001009 2176459001009
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی (اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)- ( تلفن گویا یا مرکز تماس)- ( ارسال پستی)

1- فرایند برگزاری آزمونهای دریانوردی: این فرایند برای ارایه خدمت به منظور بررسی درخواست و تایید صلاحیت متقاضی برای شرکت در آزمونهای دریانوردی در رده های مختلف می باشد. در این فرایند ، درخواست متقاضی شرکت در آزمونهای دریانوردی مورد بررسی قرار می گیرد و پس از تایید مدارک مورد نیاز ، ثبت نام نامبرده در اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردان انجام می گیرد.

2- فرایند صدور گواهینامه ها و شناسنامه دریانوردی : این فرایند برای ارایه خدمت به منظور بررسی درخواست و تایید صلاحیت متقاضی برای صدور گواهینامه و همچنین شناسنامه دریانوردی انجام می گیرد. در این فرایند ، درخواست متقاضی دریافت گواهینامه و یا شناسنامه مورد بررسی قرار می گیرد و پس از تایید مدارک نسبت به صدور گواهینامه و یا شناسنامه دریانوردی برای متقاضی اقدام می گردد.

البته لازم به ذکر است که در حال حاضر اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردان در حال پیگیری راه اندازی پرتال برای دریافت درخواست و مدارک و ثبت نام متقاضی برای شرکت در آزمونها و همچنین صدور گواهینامه ها و شناسنامه دریانوردی است.

1- برگزاری آزمونهای دریانوردی
2- صدور گواهینامه های دریانوردی
3- صدور شناسنامه دریانوردی