پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات اندازه گیری مشخصه های دریایی و ارائه به ارگان ها، دانشگاه¬ها، مراکز تحقیقاتی و اشخاص حقیقی و حقوقی کشور
آدرس وبگاه http://dpli.ir/Yr6nD6
نام دستگاه اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی
نام دستگاه مادر وزارت راه و شهرسازی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین 1. اشخاص حقیقی و حقوقی 2. متقاضیان ساخت و سازهای دریایی و ساحلی
مدارک لازم ارائه اطلاعات به اشخاص حقیقی:1. نامه رسمی معرفی 2. تکمیل فرم درخواست اطلاعات3. کپی پروپوزال تصویب شده 4. تصویر کارت ملی و دانشجوییارائه اطلاعات به اشخاص حقیقی:1. اخذ موافقت اولیه از کمیته صدور مجوز سازه های دریایی2. ارسال نامه از سوی کارفرمای دولتی
قوانین و مقررات بالادستی 1. متقاضیان حقوقی که قصد طراحی و ایجاد سازه دریایی را دارا می باشند. الزامی است موافقت اولیه از کمیته صدور مجوز سازه های دریایی را اخذ نمایند.2.دستورالعمل ارائه اطلاعات بانک اطلاعاتی اداره کل مهندسی سواحل و بنادر
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی (سایر: (جهت دریافت اطلاعات))

سازمان بنادر و دریانوردی در راستای وظایف حاکمیتی خود پروژه انداز¬ه¬گیری مشخصه¬های دریائی را به منظور جمع¬آوری اطلاعات جامع از مشخصه های فیزیکی دریاها و سواحل کشور در دستور کار خود قرارداده است و به همین سبب انواع تجهیزات اندازه¬گیری که عمدتاً تولید داخل هستند به کار گرفته شده¬اند. اطلاعات شامل اطلاعات هواشناسی(سرعت باد، جهت باد، دمای هوا، رطوبت نسبی و فشار هوا) و اقیانوس شناسی (پارامتر های موج، شوری و دمای آب)، نوسانات تراز سطح آب، اطلاعات مدلسازی های امواج دریاهای ایران، اطلاعات بدست امده از مطالعات پایش و شبیه سازی سواحل کشور ( اطلاعات موج و جریان، اطلاعات جزرومد، اطلاعات خط ساحل، اطلاعات پروفیل‏های ساحلی، برداشت نمونه رسوب، اندازه‏گیری رسوب معلق،‌ مدل سازی دو بعدی جریان های جزر ومدی، مدل سازی انتقال امواج، مدل سازی سه بعدی هیدرودینامیک، طبقه بندی خطوط ساحلی، مدل سازی خیزآب ناشی از طوفان) می باشد. این اطلاعات می تواند در طراحی و ساخت ساز های ساحلی، انجام پروژه های تحقیقاتی، برنامه ریزی مدیریت سواحل، مدلسازی های فیزیکی، مدلسازی های عددی ، پیش بینی مخاطرات دریایی و پروژه های دانشجویی و .... مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا در سال 1386 پایگاه داده¬های مشخصه¬های دریایی راه¬اندازی شده است که امکان مشاهده آنلاین وضعیت دستگاه¬ها اندازه گیری و پارامترهای ثبت شده را میسر ساخته است. همچنین این پایگاه قابلیت تهیه گزارش¬های جدولی، نموداری، گلموج و ... از پارامترها را دارد. ضمنا اداره کل مهندسی سواحل و بنادر تمامی اطلاعات و گزارش¬های مستخرج از پروژه¬های سازمان در حوزه مدیریت و مهندسی سواحل و بنادر را در یک سامانه جغرافیایی متمرکز بارگزاری نموده است. تا بتوان ضمن یکپارچه سازی اطلاعات، در بخش ارائه آن به متقاضیان تسریع بیشتری به عمل آید.در این فرآیند متقاضیان درخواست اطلاعات، مدارکی که در پورتال ذکر شده است را ارسال می نمایند. پس از دریافت مدارک، بررسی های لازم صورت پذیرفته و پس از تحلیل کارشناسی توسط کارشناسان خبره اداره کل مهندسی سواحل و بنادر اطلاعات در اختیار متقاضی قرار می¬گیرد.

1- دریافت مدارک متقاضی 2- بررسی مدارک متقاضی 3- ارسال مدارک جهت اعلام نظر کارشناس خبره 4- دریافت نظر کارشناس خبره 5- ارائه اطلاعات به متقاضی طبق نظر کارشناس خبره