پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات هماهنگی ارگانهای دریایی کشور و پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات جلسات شورای عالی ارگانهای دریایی و بندهای قطعنامه همایش ارگانهای دریایی
آدرس وبگاه http://dhod.pmo.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی
نام دستگاه مادر وزارت راه و شهرسازی
نوع خدمت
مخاطبین کلیه ارگانهای دریایی اعم از دولتی وبخش خصوصی نفتکش ، کشتیرانی ، سازمان محیط زیست ، موسسات رده بندی ، نیروی دریایی( سپاه وارتش ) و....
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی اساسنامه دبیر خانه ارگانهای دریایی مصوب شورای عالی مدیران دریایی کشور
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی (پست الکترونیک) - (تلفن همراه (برنامه کاربردی)) -( پیام کوتاه)

« دبیرخانه هماهنگی » در راستای اجرای بند 20 قطعنامه دهمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور و مصوبه شورای هماهنگی مدیران مورخ 16/5/87 به منظور هماهنگی فعالیت‌های ارگانها و سازمانهای دولتی و غیردولتی در صنعت دریایی کشور، تشکیل گردیده و در حال حاضر نزدیک به 43 عضو دایمی دارد. مقر ان سازمان بنادر و دریانوردی تعیین شده از جمله وظایف این دبیرخانه برگزاری جلسات منظم ماهیانه با اعضای دبیرخانه ارگانهای دریایی است برای پیگیری مصوبات جلسات شورای عالی دبیرخانه و نیز نظارت بر حسن انجام مصوبات و بند های قطعنامه همایش ارگانهای دریایی می باشد که هرساله با همکاری کلیه اعضا و به میزبانی یکی از اعضای دبیرخانه برگزار می گردد می باشد. همچنین تنظیم و برنامه ریزی نشست های شورای عالی مدیران ارگانهای دریایی که به صورت فصلی برگزار می گردد و نیز پیگیری مصوبات جلسات شورای عالی ارگانهای دریایی ، برگزاری همایش سالیانه هماهنگی ارگانهای دریایی کشور و برگزاری ، مشارکت و حمایت از برپایی نمایشگاههای تخصصی دریایی درسطح ملی و هماهنگی و برنامه ریزی جهت تسهیل حضور کلیه اعضا دبیرخانه در نمایشگاههای دریایی داخلی و بین المللی و همچنین برگزاری مراسم روز جهانی دریانورد و گرامی داشت هفته دریانوردی به صورت سالانه همگی از جمله فعالیتهایی است که از طریق دبیر خانه .هماهنگی ارگانهای دریایی صورت می پذیرد.

1- تشکیل دبیرخانه هماهنگی ارگانهای دریایی
2-برنامه ریزی جهت تشکیل منظم جلسات ماهانه اعضای دبیرخانه هماهنگی ارگانهای دریایی کشور که با حضور نمایندگان سازمانها و ارگانهای عضو دبیرخانه تشکیل می شود.
3-برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات شورای عالی مدیران ارگانهای دریایی کشور که به صورت فصلی برگزار میشود
4-تشکیل کمیته های علمی و تدوین و آماده سازی مقالات و تنظیم قطعنامه ها
5-تشکیل کمیته اجرایی و برنامه ریزی به منظور برگزاری همایش و ثبت نام از متقاضیان
6- پیگیری مصوبات جلسات اعضای دبیرخانه
7- پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات جلسات شورای عالی ارگانهای دریایی
8-پیگیری و نظارت بر اجرای مفاد قطعنامه ها همایش های ارگانهای دریایی