پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مدیریت تخلیه و بارگیری کالا و کانتینر
آدرس وبگاه http://ccs.bpa.ir/manifest
نام دستگاه اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی
نام دستگاه مادر وزارت راه و شهرسازی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین شرکت های کشتیرانی– صاحبان کالا–سایر متقاضیان
مدارک لازم پروانه سبز گمرکی، مانیفست ( بارنامه ) شناور– ترخیصیه کشتیرانی – پروانه سبز گمرکی
قوانین و مقررات بالادستی قانون امور گمرکی – آیین نامه قانون امور گمرکی – قانون دریایی و بندری ایران – قانون تجارت
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی 2176455407002سیبا به نام درآمد بندر
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد) - (جهت احراز اصالت مدرک)- (نبود زیرساخت ارتباطی مناسب)-(سایر)

5- اعلام برنده مزایده و تعیین زمان و نحوه پرداخت بخش نقدی معامله و چگونگی ارائه مدارک تنظیم قرارداد واگذاری