پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور پروانه فعالیت و برگزاری دوره های آموزشی در حیطه استانداردهای آموزشی بندری
آدرس وبگاه http://certificates.pmo.ir/fa/mar43/mar235
نام دستگاه اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی
نام دستگاه مادر وزارت راه و شهرسازی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین درخواست کنندگان اخذ پروانه فعالیت (برگزاری دوره آموزشی) در حیطه استانداردهای آموزشی بندری
مدارک لازم روگرفت اساسنامه مرکز آموزشی، روگرفت شناسنامه سهامداران اعضاء هیئت مدیره و مدیر مرکز، یک قطعه عکس مدیر مرکز آموزشی، روگرفت مدرک تحصیلی مدیر مرکز آموزشی، کوک مرک نقشه ساختمان و آدرس کامل پستی، روگرفت آخرین تغییرات اساسنامه مرکز ثبت شده در روزنامه رسمی، تکمی
قوانین و مقررات بالادستی دستورالعمل صدور مجوز و نظارت بر مراکز برگزار کننده دوره های آموزشی کارکنان لجستیک بندری ایران مصوب اجلاس 1706 06/06/91 هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی (سایر: تحویل اصل پروانه فعالیت)

این فرایند به منظور تائید صلاحیت موسسات آموزشی درخواست کننده به منظور برگزاری دوره های آموزشی در حیطه استانداردهای آموزشی بندری برای کارکنان لجستیک بندری ایران می باشد، که پس از تائید صلاحیت و صدور پروانه فعالیت ، این موسسات می توانند دوره های آموزشی در حیطه استانداردهای آموزشی بندری را برای کارکنان فعال در حوزه های کارگزاری ترابری دریایی برگزار نمایند.

1- دریافت درخواست و بررسی پرونده جهت اطمینان از تکمیل مدارک
2- بازدید از موسسه و تکمیل چک لیست بازدید اولیه
3- صدور پروانه فعالیت