پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات مجوز تأسیس مؤسسه تولید و تامین بازیهای رایانه ای
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی بنیاد ملی بازیهای رایانه ای
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. تصویر شناسنامه 2. تصویر آخرین مدرک تحصیلی 3. تصویر برگ پایان خدمت- آقایان- 4. تصویر اجاره نامه یا سند مالکیت محل فعالیت 5. چهار قطعه عکس ،سوابق کاری از مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره مدارک تکمیلی: 1. گواهی عدم اعتیاد 2. گواهی عدم سوء پیشینه
قوانین و مقررات بالادستی بند سه ماده دو اساسنامه بنیاد ملی بازیهای رایانه ای- مصوبه 584 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند 22 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستورالعمل اجرایی صدور پروانه تاسیس و بهره برداری موسسات و شرکت های تکثیر برنامه های ویدیویی مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورخ 77/11/18
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

مجوز مرکز،موسسه،کانون و انجمن فرهنگی وهنری

1-ارائه درخواست کتبی و مدارک
2-ثبت درخواست توسط دبیرخانه
3-بررسی اولیه در معاونت
4-انجام مصاحبه تخصصی بامتقاضی و ارائه طرح به شورا
5-بررسی و اعلام نظر
6-استعلام از حراست، اداره سجل کیفری و بهداشت واماکن
7-بررسی و اعلام نظر
8-معرفی متقاضی به اداره ثبت شرکتها در صورت تایید حراست، اداره سجل کیفری وبهداشت
9-صدور شماره ثبت شرکت و ارائه به متقاضی
10-صدور مجوز موسسه تولید وتامین بازی های رایانه ای
11-دریافت مجوز