پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات مجوز برگزاری مسابقات بازیهای رایانه ای
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی بنیاد ملی بازیهای رایانه ای
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. رزومه کامل هیات اجرایی مسابقات به همراه عکس 2. سوابق متقاضی در برگزاری مسابقات طی سال های گذشته 3. تصویر پروانه فعالیت و یا قرارداد محل برگزاری مسابقات 4. تصویر نمایندگی برای متقاضیانی که به عنوان نماینده برندی خاص اقدام به برگزاری مسابقات می نمایند
قوانین و مقررات بالادستی بند سه ماده دو اساسنامه بنیاد ملی بازیهای رایانه ای- مصوبه 584 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند 22 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستورالعمل اجرایی صدور پروانه تاسیس و بهره برداری موسسات و شرکت های تکثیر برنامه های ویدیویی مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورخ 77/11/18
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

مجوز برگزاری جشنواره­ها، نمایشگاهها و مسابقات فرهنگی، هنری و سینمایی

1-ارائه درخواست کتبی به همراه تکمیل فرم مربوطه و ارائه مستندات مورد نیاز
2- ثبت در دبیرخانه
3-بررسی اولیه و تایید مستندات
4-طرح در شورا
5-صدورمجوز برگزاری مسابقات
6-دریافت مجوز برگزاری مسابقات